Rozvrh

Každé pololetí k pravidelným činnostem ve školce nabízíme v rámci programu aktuální pololetní přehled sportovních, kulturních a společenských aktivit, které děti každý týden navštěvují. Jedná se o:

 • plavání
 • ledové bruslení
 • kolečkové bruslení
 • lyžování, hraní tenisu
 • stolního tenisu
 • squashe
 • beach volejbalu
 • jízdy na koních
 • návštěvy dopravního hřiště
 • divadelních představení, koncertů
 • výstav a dalších společenských akcí.
Po ranní kroužek, siesta, hraní svačina angličtina napříč programem
rukodělný ateliér
angličtina napříč programem
společenské a kolektivní hry
tělesná průprava
a přízemní gymnastika
oběd odpočinek svačina enviromentální dílna
rozvoj jazyka
výtvarný ateliér – 17:20
Út ranní kroužek, siesta, hraní svačina výtvarné činnosti jemná
a hrubá motorika
grafomotorické hrátky
a jemná motorika
matematická
a logická cvičení
oběd odpočinek svačina práce s knihou a časopisem
logopedické hrátky
taneční přípravka 17:20
St ranní kroužek, siesta, hraní svačina angličtina napříč
programem
rozvoj poznání
angličtina napříč programem
sportovní a kolektivní hry
dětská jóga zábavná cvičení oběd odpočinek svačina sportovní přípravka cvičení
pro správný růst
pěvecko hudební přípravka 17:20
Čt ranní kroužek, siesta, hraní svačina angličtina napříč programem
grafomotorické hrátky
a jemná motorika
tělesná a pohybová průprava
sportovní a kolektivní hry
pracovní činnosti jemná
a hrubá motorika
oběd odpočinek svačina předškolní příprava logopedické
a jazykové hrátky 
16.00
tanečně hudební
přípravka folklorní
soubor
 – 17:20
ranní kroužek, siesta, hraní svačina matematická a logická cvičení tenis, ping pong, lyžování,
plavání,bruslení
tenis, ping pong,
lyžování, plavání,bruslení
oběd odpočinek svačina námětové hry
předškolní příprava
dramatický soubor – 17:20