Program

Mezi činnosti jednotlivých výukových bloků vzdělávacího školního programu patří:

 • Angličtina napříč programem
 • Grafomotorika, jemná motorika
 • Matematické představy a numerická přípravka
 • Jazykově dramatická výchova
 • Literární výchova
 • Rozvoj poznání
 • Mravní a společenská výchova
 • Tanečně-hudební přípravka
 • Rytmicko-hudební přípravka
 • Taneční folkorní soubor
 • Jóga, relaxace
 • Beqach volejbal
 • Squash
 • Tenis
 • Plavání
 • Bruslení
 • Hra na flétnu, orffy, rytmika
 • Míčové a kolektivní hry
 • Výtvarný a rukodělný ateliér
 • Návštěvy divadel, koncertů a výstav
img8

Mezi sezónní předměty patří:

 • Plavání
 • Bruslení ledové
 • Sqash
 • Ping pong
 • Beach volejbal
 • Tenis
 • Bruslení kolečkové
 • Lyžování
 • Návštěva kulturních a vzdělávacích pořadů
 • Práce v keramickém ateliéru
 • Celodenní akce a výlety
 • Výchova na dopravním hřišti
 • Návštěva divadel
 • Návštěva koncertů
 • Exkurze a mnoho dalších

Kromě těchto činností jsou též dětem vštěpovány:hygienické návyky, principy stravování a stolování, pravidla slušného mezilidského chování.