O nás

Rozvoj dětí.

Naše jednotřídní školka sídlí v prostorách školy, kterou sdílí se soukromou uměleckou a sportovní školou. Ve vybavených zrcadlových sálech a učebnách s dětmi rozvíjíme jejich známky nadání a dovednosti.

Pod vedením speciálních a uměleckých pedagogů, výtvarníků, herců, tanečníků a sportovců dětem zpestřujeme v pravidelných výukově-herních blocích denní program. Jedná se nám o detekci schopností, vloh a dalšího vhodného směřování vyžití nebo profesionalizace dětí v jednotlivých oborech činností.

Snažíme se dětem vštěpovat potřebu pravidelné tělesné a estetické aktivity, potřebu poslouchat a tvořit hudbu a divadlo, vidět, vnímat, umět improvizovat a být kreativní. Dítě si během všech múzických a sportovních činností hledá svoji cestu, hranice možností a preferenci svého dalšího růstu.

Široké spektrum činností.

Daří se nám vyhledávat talenty a vychovávat jedince, kteří se dále profesionalizují. Za neméně důležité považujeme i to, že děti se v dalším životě k námi zařazovaným činnostem vracejí formou volnočasového vyžití a také to, že vychováváme publikum pro výše zmíněné obory.

Mezi pravidelné činnosti patří hravá jóga, tanečně hudební přípravka, pěvecko hudební přípravka, folkorní soubor, sportovní přípravka a divadelní soubor.

Mimo program ve školce navštěvujeme s dětmi výstavy, divadelní představení, koncerty, výtvarné ateliéry, sportovní výuku ve sportovních centrech / gymnastiku, krasobruslení, lyžování, plavání, beach volejbal, tenis, ping-pong, jízdy na koních a podobně /.

Ucelený způsob rozvoj a růstu.

Děti, které v našem malém kolektivu mají možnost takového uceleného způsobu rozvoje a předškolní výuky jsou kromě všeobecné přípravy pro život a další stupeň vzdělání dokonale připraveni na vstup do výběrových škol a plnohodnotného sebevědomého působení ve společnosti svých vrstevníků i dospělých.

V roce 2020/2021 program a náplň výuky a výchovy bude i nadále pokračovat v naší stávající koncepci klasického předškolního vzdělávacího programu, podle školního ročního vzdělávacího plánu s rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výukou. Důraz budeme opět klást na rozvoj celé osobnosti dítěte, na jeho socializaci v kolektivu, na rozvoj dovedností, schopností, logického myšlení, vyhledávání známek nadání a jejich podpoře. Denní rozvrh vzdělávacích činností budeme opět propojovat s jazykovou výukou a výukou uměleckých a sportovních disciplín. Vyvážený a pestrý program bude znovu četně doplňován sezónními sportovními, kulturními a společenskými mimoškolními akcemi a aktivitami.