O nás

Naše přednosti

Mateřská škola PROSPECT je díky svému pojetí a výchovně vzdělávací koncepci ojedinělým soukromým předškolním zařízením v České republice. Dětem ve věku od 2,5 let do 6 let nabízí kromě standardních aktivit a předškolního vzdělávacího programu i rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výuku v Praze od roku 1994. Pro takový program a nadstavbovou činnost je dokonale personálně i prostorově vybavena.

img1
img2

Ojedinělá koncepce výuky

Díky ojedinělé koncepci výuky sportem a uměním, obsahu vzdělávacího plánu, počtu dětí ve skupině a personálnímu zajištění je ideálním zařízením pro rozvoj známek nadání, vnímání, kreativity, myšlení a dovedností dětí. Děti ve školce čeká rozšířená umělecká, sportovní a jazykový výuka, akcelerace rozvoje vnímání, myšlení, sociálních dovedností, motoriky, múzických vloh a celkového přehledu.  Rozvoj psychiky je vyvažován komplexním múzickým a sportovním vyžitím.

Na základě  specifického výchovně vzdělávacího programu a pojetí výuky jsou děti na konci předškolní docházky dokonale připraveny na další stupeň vzdělávání a bez problémů plní podmínky pro přijetí  prémiových základních škol.

Spolupráce se studiem DAG

Úzká spolupráce mezi mateřskou školou Prospect a uměleckou a sportovní školou Studiem DAG  nabízí užívání společných prostor, zrcadlových sálů a učeben pro rozvoj múzických a sportovních aktivit. Umělečtí pedagogové, výkonní umělci a vrcholoví sportovci se spolupodílejí na podpoře a rozvoji talentu všech dětí.

img3
img4

Bohaté aktivity napříč programem

Denní výukový program je obohacen angličtinou napříč programem a aktivitami které celoročně ve svém spektru dokonale naplňují koncept celostního rozvoje osobnosti dětí. Kromě rozvoje poznání a dovedností spadajících do klasického předškolního vzdělávacího konceptu, navíc patří  mezi pravidelné činnosti dětí patří angličtina,  plavání, bruslení, lyžování, jóga, gymnastika, tenis, plážový volejbal, ping-pong, badminton, taneční a hudebně pěvecká přípravka, výtvarný ateliér, návštěvy divadel, koncertů, výukových programů, výstav,  jízdy na koních, společné akce s rodiči, letní workshopy a další.