Komu jsme určeni

big

Pestrý program a přátelská atmosféra

Individuální přístup, přátelská atmosféra, malý kolektiv a velmi pestrý program spoluvytváří ideální prostor pro tvůrčí a nenásilný rozvoj myšlení, poznání a dovedností i těch nejcitlivějších dětských duší. Přistupujeme ke každému dítěti se zřetelem na jeho osobnost, s ohledem na jeho zvláštnost a s citem pro jeho slabost. Jsme schopni zajistit individuální přístup dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotními problémy.

Rádi spolupracujeme s bystrými dětmi a s rodiči, jimž záleží na kvalitě a náplni předškolního vzdělání.

Naši absolventi jsou dokonale připraveni pro následný stupeň vzdělávání a vybaveni  pro úspěšný a spokojený život. Naši někdejší první  žáci jsou dnes již dospělí, většina z nich absolvovala  umělecké, sportovní, humanitní a technické  vysoké školy.