Ceník

Dopolední docházka7 500/měsíc8:00 - 13:00
Celodenní docházka11 500/měsíc8:00 - 17:20
Obědy a svačiny1 500/měsíc

Informace o platbě školného

Pololetní úhrada školného na 5 měsíců předem / do 15.8. a do 15.1. daného školního pololetí / je zvýhodněna, viz rozpis školného níže. Při úhradě jednotlivých měsíčních splátek je k celkovým nákladů účtováno navíc 2000,- Kč měsíčně.

Školné se z důvodu absence nebo nemoci dítěte, eventuelně jeho zákonných zástupců, nevrací. Školné a stravné se pololetně zasílá převodem na účet školky a občanského sdružení školky dle pokynů.

Výše školného je garantována po dobu jednoho školního roku.

Školné zahrnuje náklady na

  • Všeobecnou a odbornou výuku do 16.00 hodin
  • Sportovní a kulturní denní aktivity do 16.00 hodin / kromě lyžování
  • Didaktické pomůcky, hry a hračky
  • Metodické materiály, odbornou literaturu a časopisy
  • Vybavení herních prostor pro děti
  • Nájem prostor
  • Pojištění proti úrazu

Pokud rodiče nehradí školné pololetně ( 5 měsíců ) je měsíční cena úhrad navýšena o 2000,- Kč. Školné se vždy hradí na I. pololetí do 15.8. a na II. pololetí do 15.2 daného roku.