Mateřská škola Prospect

Ojedinělý výchovně vzdělávací koncept

Mateřská škola PROSPECT je díky svému pojetí a výchovně vzdělávací koncepci ojedinělým soukromým předškolním zařízením v České republice.

Dětem ve věku od 2,5 let do 6 let nabízí kromě standardních aktivit a předškolního vzdělávacího programu i rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výuku v Praze od roku 1994. Pro takový program a nadstavbovou činnost je dokonale personálně i prostorově vybavena.

Na čem nám záleží:

Individuální přístup, přátelská atmosféra, malý kolektiv a velmi pestrý program spoluvytváří ideální prostor pro tvůrčí a nenásilný rozvoj myšlení, poznání a dovedností i těch nejcitlivějších dětských duší.

Vytváříme místo, kde chcete mít své děti

Individuální péče

Přistupujeme ke každému dítěti se zřetelem na jeho osobnost, s ohledem na jeho zvláštnost a s citem pro jeho slabost.

Celostní rozvoj

Díky ojedinělé koncepci výuky sportem a uměním, obsahu vzdělávacího plánu, počtu dětí ve skupině a personálnímu zajištění jsme ideální školou pro rozvoj poznání, známek nadání, vnímání, kreativity, myšlení a dovedností dětí.

Zdraví

Široké spektrum pohybových a sportovních aktivit, zdravá a plnohodnotná strava, pravidelný odpočinek a přátelské klima napomáhá rozvoji a podpoře zdraví dětí.

Spokojené dítě

Děláme všechno pro to, aby byly děti v naší péči šťastné. Nenásilným a vlídným přístupem zajišťujeme přechod dítěte z náruče rodičů do světa společného poznání, vzdělávání a výchovy.